Dine rettigheter som statist

Mange statister jobber freelance uten å kjenne sine rettigheter.

Det har i det siste kommet frem mange brudd på arbeidsmiljøloven – alt fra underbetaling til dårlige arbeidsforhold og tvungen overtidsarbeid uten lønn. Eksemplene er hentet fra flere forskjellige produksjoner, og jeg snakker her på generelt grunnlag.

Noen eksempler:
 • 500 kr for en 10-timers arbeidsdag
 • Full dag med venting, for så å bli sendt hjem uten å ha blitt med i en eneste scene
 • Tvungen overtid uten tillegg i honorar
 • 500 kr for en 9-timers arbeidsdag, og statistene måtte kjøpe mat for egen regning.
 • Plutselige endringer i tidspunkter og meget sene beskjeder (ofte nattestid).
 • Sluttidspunkt ble bevisst holdt tilbake – dagen viste seg å være svært lang.
 • Trekk i lønn for at enkelte ikke ville jobbe overtid.
 • Bruk av vakter, for at ingen skulle “stikke av” fra overtid som de ikke fikk betalt for.

Dessverre fortsetter denne praksisen så lenge vi som statister aksepterer dette, takker ja til dårlige betingelser og ikke er klar over våre rettigheter, ikke sier ifra, og ikke står på våre krav (se for øvrig innlegget “Honorar ABC“)

Derfor anbefaler jeg alle mine kollegaer å vite følgende:
 • Om ikke sluttid er nevnt i mailen/SMS-en/telefonsamtalen du har fått, er det spesielt viktig å spørre om dette.
 • Spør om å få skriftlig informasjon på mail i forkant (da blir det også lettere for deg å huske alle detaljer). Informasjonen skal inneholde adresse, oppmøte- og sluttid.
 • Om personen i den andre enden sier “vet ikke”, eller bevisst unngår å opplyse om lengden på dagen, si at du har kun mulighet til å være med frem til et visst klokkeslett (f.eks. 16.30) da du har planer (barnehage, aktiviteter, møter osv).
 • Ved lang reisevei, kan du f.eks. si at du er nødt til å rekke et bestemt tog/buss da du har forhåndskjøpt billett. Kjøp returbillett på forhånd (om dette er en mulighet på din strekning såklart), så har du et klart bevis 😉
 • Om du får beskjed om at det blir satt opp fellestransport – spør heller om å møte direkte på location, og gå sammen om å samkjøre (se gruppen “Samkjøring til location“). Da er du ikke lenger avhengig av denne transporten i tilfelle overtid. Det koster riktignok bompenger og bensin, men det er det verdt (og dere kan jo dele på kostnadene også).
 • Du har rett til å få god informasjon på sett. Plutselige endringer skal begrunnes.
 • Du har sagt ja til ett klokkeslett, tilpasset dine planer, og når de forandrer dette fordi det passer dem bedre, skal også du vurdere om dette fortsatt passer for deg.
 • Det er fint å være fleksibel dersom du har mulighet til det, men helst ikke over en halvtime etter opprinnelig sluttid.
 • Du har ingen plikt til å jobbe overtid.
 • Du skal alltid ha avtalt betaling for dagen, når du har oppfylt din del av kontrakten (dvs. vært der den tiden dere opprinnelig ble enige om). 
 • Produksjonen har ikke rett til å trekke deg i lønn fordi du velger å ikke bli på overtid.
 • Velger du å bli på overtid, skal du ha 40% tillegg i honorar (Eksempel: et oppdrag på opprinnelig 1000 kr som går 4 timer på overtid, skal betales med 1400 kr).

Og, viktigst av alt – dersom mange nok følger disse anbefalingene, har vi mulighet til å påvirke! Tenk om alle hadde reist hjem til avtalt tid, og ingen hadde blitt på overtid 🙂

Del denne infoen til alle som trenger det!