Dine rettigheter som statist

Mange statister jobber freelance uten å kjenne sine rettigheter.

Det har i det siste kommet frem mange brudd på arbeidsmiljøloven – alt fra underbetaling til dårlige arbeidsforhold og tvungen overtidsarbeid uten lønn. Eksemplene er hentet fra flere forskjellige produksjoner, og jeg snakker her på generelt grunnlag.

Noen eksempler:
 • 500 kr for en 10-timers arbeidsdag
 • Full dag med venting, for så å bli sendt hjem uten å ha blitt med i en eneste scene
 • Tvungen overtid uten tillegg i honorar
 • 500 kr for en 9-timers arbeidsdag, og statistene måtte kjøpe mat for egen regning.
 • Plutselige endringer i tidspunkter og meget sene beskjeder (ofte nattestid).
 • Sluttidspunkt ble bevisst holdt tilbake – dagen viste seg å være svært lang.
 • Trekk i lønn for at enkelte ikke ville jobbe overtid.
 • Bruk av vakter, for at ingen skulle “stikke av” fra overtid som de ikke fikk betalt for.

Dessverre fortsetter denne praksisen så lenge vi som statister aksepterer dette, takker ja til dårlige betingelser og ikke er klar over våre rettigheter, ikke sier ifra, og ikke står på våre krav (se for øvrig innlegget “Honorar ABC“)

Derfor anbefaler jeg alle mine kollegaer å vite følgende:
 • Om ikke sluttid er nevnt i mailen/SMS-en/telefonsamtalen du har fått, er det spesielt viktig å spørre om dette.
 • Spør om å få skriftlig informasjon på mail i forkant (da blir det også lettere for deg å huske alle detaljer). Informasjonen skal inneholde adresse, oppmøte- og sluttid.
 • Om personen i den andre enden sier “vet ikke”, eller bevisst unngår å opplyse om lengden på dagen, si at du har kun mulighet til å være med frem til et visst klokkeslett (f.eks. 16.30) da du har planer (barnehage, aktiviteter, møter osv).
 • Ved lang reisevei, kan du f.eks. si at du er nødt til å rekke et bestemt tog/buss da du har forhåndskjøpt billett. Kjøp returbillett på forhånd (om dette er en mulighet på din strekning såklart), så har du et klart bevis 😉
 • Om du får beskjed om at det blir satt opp fellestransport – spør heller om å møte direkte på location, og gå sammen om å samkjøre (se gruppen “Samkjøring til location“). Da er du ikke lenger avhengig av denne transporten i tilfelle overtid. Det koster riktignok bompenger og bensin, men det er det verdt (og dere kan jo dele på kostnadene også).
 • Du har rett til å få god informasjon på sett. Plutselige endringer skal begrunnes.
 • Du har sagt ja til ett klokkeslett, tilpasset dine planer, og når de forandrer dette fordi det passer dem bedre, skal også du vurdere om dette fortsatt passer for deg.
 • Det er fint å være fleksibel dersom du har mulighet til det, men helst ikke over en halvtime etter opprinnelig sluttid.
 • Du har ingen plikt til å jobbe overtid.
 • Du skal alltid ha avtalt betaling for dagen, når du har oppfylt din del av kontrakten (dvs. vært der den tiden dere opprinnelig ble enige om). 
 • Produksjonen har ikke rett til å trekke deg i lønn fordi du velger å ikke bli på overtid.
 • Velger du å bli på overtid, skal du ha 40% tillegg i honorar (Eksempel: et oppdrag på opprinnelig 1000 kr som går 4 timer på overtid, skal betales med 1400 kr).

Og, viktigst av alt – dersom mange nok følger disse anbefalingene, har vi mulighet til å påvirke! Tenk om alle hadde reist hjem til avtalt tid, og ingen hadde blitt på overtid 🙂

Del denne infoen til alle som trenger det!

7 Responses to “Dine rettigheter som statist”

Author's gravatar

Hei!

Veldig interessant å lese at statister har flere rettigheter enn å være gratis arbeidskraft. Har du noe kildehenvisning, enten til lovdata eller andre instanser, som du kunne sende meg?

  Author's gravatar

  Hei. Her gjelder først og fremst arbeidsmiljøloven: http://arbeidsmiljoloven.com/article/§-10-6-overtid/
  Her står det blant annet:

  Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
  For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

  Dette gjelder jo først og fremst ansatte. Men, hva er en frilanser/selvstendig næringsdrivende i denne sammenheng? Dette er jo en person som er innleid på oppdragsbasis. Får du lønn fra produksjonsselskapet (fyller ut honorarskjema), er du per definisjon en frilanser og er da korttidsansatt. Om du fakturerer, regnes du som selvstendig næringsdrivende.

  Frilansinfo (https://frilansinfo.no/gjelder-arbeidsmiljoloven-for-frilansere) forklarer ganske godt hva som gjelder for frilansere og selvstendig næringsdrivende, da det her er mange nyanser. Selv om arbeidsgiver ikke i like stor grad er forpliktet til å følge arbeidsmiljøloven for korte engasjement hvor de leier inn frilansere og selvstendig næringsdrivende, så har du som arbeidstaker rett til å følge loven.

  – Forholdet mellom en oppdragsgiver og en selvstendig oppdragsmottaker kjennetegnes vanligvis ved at det er resultatet av arbeidet som har interesse for oppdragsgiveren, ikke den løpende utførelse av dette, forklarer Thomas A. Hansen.

  – Oppdragsgiveren vil derfor normalt ikke ha alminnelig styringsrett over oppdragstakeren, utover det som må til for å beskrive hvordan resultatet skal være eller eventuelt gi retningslinjer for hvordan resultatet skal oppnås. En oppdragstaker står vanligvis fritt til å disponere over sin egen arbeidstid og arbeidskraft, så lenge han leverer avtalt ytelse til fastsatt tid.

  Det vil si, at her er det resultatet som teller (ferdig film). Retningslinjer du som oppdragstaker følger, er de instrukser du får av produksjonen i forbindelse med scenen og din rolle (hva du skal gjøre). Avtalt ytelse er herved din medvirkning som statist, og fastsatt tid er den tiden dere ble enige om at arbeidet skulle vare. Her er det et viktig moment: Fastsatt tid. Når denne plutselig endres uten at dette er avtalt på forhånd, har du altså rett til å avslutte arbeidet til den tiden som først var fastsatt, da du som sagt disponerer din egen tid og arbeidskraft.

  Kort fortalt har ikke produksjonen lov til å pålegge deg overtid eller holde deg igjen, heller ikke nekte å betale honorar for allerede utført arbeid. Oppdraget anses som utført når du har vært på sett og stilt deg til disposisjon for produksjonen i den tiden dere ble enige om. Når produksjonen likevel velger å ikke bruke deg, skal du også ha betaling.

  Håper det besvarte spørsmålet ditt 🙂

   Author's gravatar

   Tusen takk for godt svar! Er viktig at slik informasjon deles med flere, slik at utnytting av arbeidskraft kan stoppes. Fortsett den gode jobben 🙂

   Author's gravatar

   Det hender, litt for ofte, at casting sniker inn et lite “Det kan hende det blir noe lenger p.g.a. uforutsette hendelser”. Det er viktig at en som statist sier klart i fra hvor lenge en kan være med. Og ikke mist huske på å ta vare på alt av mailer og sms, helt honorar er utbetalt.

[…] Dine rettigheter som statist […]

[…] Dine rettigheter som statist […]

[…] Dine rettigheter som statist […]

Leave a Reply