Hva er egentlig talent?

Avhenger din suksess av medfødt talent?
  • “Bet on the natural athletes, the ones with the strongest intrinsic skills.”
  • “Don’t be afraid to promote stars without specifically relevant experience, seemingly over their heads”.

Fikk disse utsagnene deg til å reflektere? Hva tenker du om dette, er du enig i at naturlig talent bør forfremmes og anerkjennes?

Tilbake til Enron, hvor hypotesen om medfødt talent ble testet. Dette var jo ett av USA’s mest anerkjente selskap, og ledelsen gjennomførte over 20 prosjekter for å utvikle såkalt talentdrevet kultur. Dette alene gav coachingbedriften som stod for dette, over 10 millioner dollar i årsomsetning.

Hva ble resultatet av dette prosjektet?

Konsekvensen av utvikling av en slik talentdrevet kultur viste seg noe som kalles “Fixed Mindset”. Kort fortalt går dette ut på at mennesker begrenser seg selv i sin tenkemåte, ved å skylde alt på talent eller mangel på dette. Mennesker med “fixed mindset” er også mer nærtagne, og tar kritikk som et personlig angrep på seg selv, istedenfor en mulighet til å vokse og utvikle seg. Talentdrevne mennesker tror ikke de kan få til ting de ikke har “talent” for. Det som skjedde i Enron, var at økt forekomst av juks og korrupsjon. Hvis du søker opp Enron, finner du ut av at dette selskapet og dets ledelse har i ettertid blitt kjent som en av de største økonomiske og kriminelle skandaler i amerikansk historie. Det tragiske utfallet ble at hele toppledelsen i selskapet ble stilt for retten og dømt, og flere valgte å ta sitt eget liv. Også revisjonsselskapet Arthur Andersen, som samarbeidet med Enron og på den tiden var blant de topp 5 største og mest anerkjente revisjonskonsern, måtte avvikles som følge av skandalen. De ble også anklaget for å hindre rettsprosesser ved å makulere dokumentasjon relatert til Enron-oppdraget. I følge det amerikanske finanstilsynet har ikke selskap som har vært involvert i kriminelle handlinger, rett til å drive revisjonsvirksomhet hos børsnoterte selskap. Dermed var driftsgrunnlaget borte og selskapet måtte legges ned.

Historien over er et skrekkelig bevis på hvor galt det kan gå i en talentdrevet kultur, og til og med være livsfarlig!

Så hva er, egentlig, talent?

Kort fortalt finnes ikke talent. Talent er bare en forklaring som mennesker med et fixed mindset bruker for å rettferdiggjøre for egne evner. Det har blitt gjort undersøkelser bl.a. blant musikere og idrettsutøvere på høyt nivå, hvor det var et gjennomgående faktum at alle de som var eller var på vei til å bli de beste av de beste, hadde øvd over 10 000 timer i løpet av sin karriere og skolegang. De som hadde øvd mindre, var også flinke men nådde ikke helt opp. Jo flere timer en hadde øvd, jo nærmere var en målet om å nå toppen. Og dette er godt nytt, er det ikke det? At medfødt talent er ingenting annet enn en simpel unnskyldning, og alle ferdigheter kan læres og trenes opp – bare man går fullt inn for det. For er det noe som virkelig setter kjepper i hjulene på folk, er det mangel på interesse. Og da nytter ikke det å si at du er flink med tall, dersom du har null interesse av å drive med regnskap.

Dette med talent er noe vi blir lært opp til fra vi er små. Vi lever fremdeles i en verden hvor talentdreven kultur og fixed mindset dominerer. Jeg har selv kjent på og erfart denne talentdrevne kulturen. Som liten øvde jeg to timer hver dag på pianoet. Målet var å bli best i konkurranser som ble arrangert med jevne mellomrom. Hva skjedde så, når jeg en dag ikke nådde opp til topp 10? Jeg var bare 6 år gammel på den tiden, men opplevde allerede å føle meg talentløs, mislykket og å miste motivasjonen.

Musikken ble til slutt lagt på hylla, og jeg har lenge hatt tro på at jeg er talentløs. Jeg har prøvd å finne mange interesser, hvor jeg gang på gang følte jeg ikke hadde talent, og dermed ubevisst satte kjepper i hjulene på meg selv. Inntil jeg begynte på min reise innenfor coaching og mentaltrening, hypnoterapi og alle de prosesser som til enhver tid foregår i hodene på oss. Jeg møtte også en person som, i likhet med meg, også var introvert men som har vist meg hva som er mulig bare man blir kvitt sine egne fordommer. Og da forstod jeg en ting.

Talent finnes ikke.

Vi har alle evnen til å bli akkurat det vi vil, vi kan nå et hvert mål som vi ønsker å nå, bare vi går inn for å gjøre en innsats, lager en plan og går systematisk inn for å gjennomføre. Og jeg trengte ikke 10 000 timer på å bli en god selger. Jeg trengte bare å forkaste tankene om at jeg ikke var det. Om at det var mennesker med spesielle talenter som kunne drive med salg. Jeg gikk inn for å bli noe jeg ikke trodde jeg var – en god selger og serviceperson. For salg handler ikke om å pushe folk til å kjøpe – men å hjelpe folk til å dekke sine behov, til å få det bedre. I 2019 åpnet jeg min egen Forever-butikk som denne bloggen er en del av, og i tillegg jobber jeg nå også med å åpne enda en nettbutikk med import av skotøy. Ingenting av dette hadde vært mulig om jeg fremdeles hadde holdt fast ved tanken om at en god entreprenør må ha talent for å åpne og drive sin egen (nett)butikk.

Jeg har laget en video med tanke på denne krisen vi allerede har stått i et helt år og som har tvunget oss til å tenke i nye baner, en video som er ment å inspirere deg til å utvikle deg og gå ut av fastlåste mønstre. Hvilke mål ønsker du å nå? 

Ønsker deg en riktig fin uke!