Statist = yrke eller hobby?

Det har vært en debatt på Facebook om hvorvidt statisteri er et yrke eller hobby.
Jeg tør å påstå at de aller fleste fremdeles gjør dette som hobby, og at jeg er en av de første og ganske få i Norge som faktisk lever av dette. Men vi blir stadig flere, noe damen fra 2010 gav meg et inntrykk av. Jeg kastet meg på bølgen – og lyktes allerede året […]