Ønsker du personlig veiledning?

Etter en kort nedetid er rådgivningstelefonen åpen - OBS, nytt nummer!
  Trenger du noen å snakke med? Jeg ser et økende behov for bistand i situasjoner som trenger en nøytral tredjepart. Flere etterspør 1-1 timer, men dessverre har jeg ikke mulighet ennå pga mangel på kontor (jobber med saken – oppdatering kommer). Derfor har jeg nå inngått et samarbeid med Pregonor / DinEkspert.no om en […]

OPPROP: Anstendig lønn til statister og smårolleaktører

Vi er en stadig voksende yrkesgruppe - på tide å øke honorarsatsene, slik at vi kan leve 100 % av yrket vårt
Det har vært en positiv utvikling i 2016 – stadig flere selskap har økt honorarsatsene til 1000 kr dagen, og mange betaler 1000 kr for en halv dag. Dette er en god utvikling, men fremdeles er det flere som tillater seg å gi oss kr 500 i lønn for 9 timers arbeid, og attpåtil i […]

Dine rettigheter som statist

Mange statister jobber freelance uten å kjenne sine rettigheter.
Det har i det siste kommet frem mange brudd på arbeidsmiljøloven – alt fra underbetaling til dårlige arbeidsforhold og tvungen overtidsarbeid uten lønn. Eksemplene er hentet fra flere forskjellige produksjoner, og jeg snakker her på generelt grunnlag.Noen eksempler:500 kr for en 10-timers arbeidsdagFull dag med venting, for så å bli sendt hjem uten å ha […]