Lønn og honorarer – kjenn din pris

Forskjellige produksjoner opererer med forskjellige satser for honorarer til statister og aktører. Noen betaler godt, mens andre tilbyr det som er på grensen til symbolske summer.  Det finnes ingen “standardsats” eller lovbestemt minstelønn for frilansere, og oppdragsgivere står herved fritt til å tilby det de selv har budsjett til. Nettopp derfor anbefaler jeg å sette minstesatser for akseptert honorar!

 

Det er svært viktig at du er bevisst verdien av ditt arbeid!

Selv om det du blir tilbudt i de fleste tilfeller er OK for deg, så skal du ikke la deg utnytte. Derfor har jeg laget en egen liste til deg med minstesatser som du har rett til å kreve for ditt arbeid:

  • Halv dag dagtid (opp til 4 timer total tid på sett): Kr 500

  • Hel dag dagtid (opp til 8 timer total tid på sett): Kr 1000

    Overtid utover 8 timer skal betales med minst kr 100 ekstra per time.

  • Kveld og/eller natt: 50 % tillegg (dvs. kr 750 opp til 4 timer, kr 1500 opp til 8 timer).

Mer om honorarer kan du lese her:

Som regel får du ikke dekket transportkostnader og andre utgifter i forbindelse med oppdraget (unntaket er studentproduksjoner, siden skuespillere da som regel stiller opp gratis). Har du lang reisevei, bør du derfor ta en vurdering på hvorvidt et oppdrag på en halv dag lønner seg eller ikke.

Men, du har krav på å få servert mat du ikke skal betale for. Om opptaket tar under 4 timer, kan du regne med å få kaffe og snacks. Over 4 timer bør produksjonen spandere en lunch eller middag (kommer an på tidspunktet for opptaket), og ikke nødvendigvis varmmat. Men du skal aldri gå sulten på sett, og heller ikke betale selv (med mindre sulten er selvforskyldt ved at du dropper frokost, og det er lenge igjen til lunch. Matpakke anbefales i så fall).

Når kommer pengene?

Her er det også store variasjoner. Noen velger å betale ut mindre beløp (opp til 1000 kr) kontant eller over vipps, men dette er mer sjeldent. Som regel har produksjonsselskap lønnsutbetaling en gang i måneden, oftest den 10, 15 eller 20.

Etter at et oppdrag er fullført, trenger lønnsavdelingen litt tid på å behandle utbetalingene. Dette kan jo være litt uheldig om du utfører jobben den 14 og lønnsutbetalingen er den 15 – da rekker du ikke å få honoraret ditt i gjeldende måned, og risikerer å vente en hel måned.

I spesielle tilfeller hender det at større produksjoner, gjerne utenlandske, venter med å betale ut lønninger til produksjonen er ferdig. Da kan det gå opp til to-tre måneder. For å slippe å vente så lenge, har du mulighet til å sende faktura direkte til selskapet. De aller fleste aksepterer 14 dagers forfall, men noen få ønsker 30 dager. Å fakturere kan lønne seg i flere tilfeller for både deg og produksjonen: 

  • Du bestemmer selv forfallsdato, men det vanligste er 14 dager. Dermed slipper du å vente i over en måned dersom du jobber noen dager før en ordinær lønnsutbetaling, eller rett etter.

  • Skattereglene er annerledes for selvstendig næringsdrivende. Hva som gjelder i din situasjon, er avhengig av dine øvrige inntekter. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål om skatt for frilansere og næringsdrivende.

  • Stadig flere foretrekker at statister og aktører sender faktura fremfor å benytte seg av ordinære lønnsordninger, da dette gjør produksjonens arbeid mye lettere

  • Enkelte produksjoner opererer med forskjellige satser for lønn og faktura, hvor de som fakturerer får mer – nettopp fordi de sparer produksjonen for mye ekstraarbeid og eventuelle arbeidsgiveravgifter.

  • Det finnes egne systemer for regnskapsføring og fakturering for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Nå har du fått god informasjon om honorarsatser og det du ellers måtte lure på. Nå skal du være godt rustet til å gå ut og jobbe, og er det fortsatt noe som er uklart, ikke nøl med å sende meg en mail, jeg svarer etter beste evne 🙂

PS: Forhandling, fakturering og oppstart av eget foretak er en del av pensumet for online-kurset “Bli Statist og Smårolleaktør“, som også går i dybden på de øvrige emnene du allerede har fått kjennskap til nå. Dette er et komplett kurs med videoleksjoner, hjelpeark, dokumentmaler og ukentlige Q&A-spørretimer. Men dette gratiskurset inneholder mye verdi, og det aller viktigste du trenger å vite. Jeg håper du har lært masse og at det kommer til nytte 🙂

PS #2: Fant du denne siden via sosiale medier?  Dette er en del av et 4-dagers introduksjonskurs «Bli Statist». 

Meld deg på via denne linken – så får du alle leksjonene!