Vær selektiv

... Ikke si ja til alt, selv om fristelsen er stor :-)

Jeg anbefaler alltid å søke på flere jobber enn du har kapasitet til å ta – nemlig fordi du ikke får ja på alt. Men har du tenkt over din egen rett til å ikke si ja til alt?

Om du blir forespurt om to jobber som går på samme dag, så er reglene som følger:

1) Velg den som er best betalt.

2) Om begge betaler likt – velg den som tar kortest tid

3) Om du allerede har sagt ja til en jobb og dermed forpliktet deg når et nytt tilbud dukker opp – da bør du holde deg til denne.

4) Om to jobber går på samme dag, men forskjellig klokkeslett og uten å overlappe hverandre – si ja til begge 🙂

Disse fire enkle reglene vil du etterhvert ha i bakhodet, og de fungerer nærmest på automatikk. Vær dette bevisst, så vil du kunne utnytte tiden din optimalt og få en bedre inntekt.