Kan honorar holdes tilbake?

Når kan produksjonen nekte å utbetale honorar? Hva regnes som kontraktsbrudd?

Her om dagen fikk jeg et spørsmål om hvorvidt du kan bli nektet lønn/honorar dersom du tar et bilde i kostyme. Dette føler jeg er et såpass stort tema at det er mange misforståelser ute og går, derfor skriver jeg et innlegg kun om dette.

Ta en titt på bildet til høyre.

Her har det skjedd følgende:

En person som ikke selv er politi, har prøvd en caps tilhørende en politiuniform, tatt bilde, og brukt dette som profilbilde på Facebook i 2 måneder. Det hele endte opp med et forelegg på 6 000 kr. Hva er konklusjonen? Mannen utgav seg for å være politi, noe han ikke er.

En slik spøk kan altså koste deg dyrt!

Historien over er et eksempel på en straffbar handling. Det er her viktig å skille imellom hva som regnes som kontraktsbrudd med produksjonen, og lovbrudd generelt. La oss si at du spiller politi en dag, tar bilde i kostymet og legger det ut. Da kan du risikere det som har skjedd i eksempelet over her. Men dette blir da en sak mellom deg og politiet, ikke mellom deg og produksjonen. Herved skal du ha ditt honorar som avtalt, og produksjonen har ikke lidd noen tap. Derimot risikerer du jo å måtte betale hele honoraret i en saftig bot om politiet ilegger deg dette.

Men, kontraktsbrudd som kan medføre erstatningsansvar er dersom du avslører handlingen i noe som ennå ikke har gått på TV/kino på en slik måte at det blir uinteressant for publikum å se endelig resultat når dette kommer ut. Dermed mister produksjonen inntekter, og dette kan få alvorlige konsekvenser for den ansvarlige. Om produksjonen velger å anmelde dette eller ikke, er opp til dem – men du kan bli krevd erstatning.

Hva skjer om jeg tar et bilde på sett, legger det ut, for så å angre og fjerne dette?

Og hva med kostymer? Dersom kostyme ikke er uniform, er det eneste du må passe på å ikke legge ut bilder på sosiale media før filmen/serien/TV-programmet/reklamen har gått på TV, for ikke å risikere å avsløre handlingen.

Men, dersom du gjør en slik feil, og produksjonen eller andre oppdager dette, vil du først og fremst få en advarsel og beskjed om å fjerne bildet. Gjør du ikke det og bildet blir liggende, kan du bli anklaget for kontraktsbrudd og i verste fall anmeldt. Du kan også bli pålagt å betale erstatning. Hvorvidt produksjonen velger å holde tilbake honoraret med den hensikt å dekke hele eller deler av denne erstatningen, eller om du får honoraret utbetalt og må så betale regningen i sin helhet, er individuelt og en sak mellom aktøren og produksjonen.

Når er det lov å ikke utbetale honorar?

Eneste lovlige grunn til at du ikke skal motta avtalt honorar, er om du lar være å møte opp, avlyser, melder deg av e.l. – altså om jobben ikke blir gjort. Men, dersom du stadig kommer veldig sent, lar være å møte opp, avlyser altfor ofte, og, noe som er enda verre – stadig er uenig med produksjonen om hvordan ting skal gjøres, kan du derimot miste tillit og risikere å ikke få fremtidige jobber.

Alle andre grunner (forsentkoming, fortidliggåing, sykdom som inntreffer/forverrer seg i løpet av arbeidsdagen, ulykker som gjør at jobben må avbrytes, plutselig sykdom hos barn, uforutsette hendelser, misforståelser, mindre feiltagelser osv) er ulovlig å bruke for å holde tilbake avtalt honorar – slikt skal uten unntak påklages – med mindre hendelsen inntreffer før du ankommer location, slik at du blir forhindret fra å komme. Dette blir da for avlysning å regne og da kan du ikke kreve honorar.

Og, det er heller ikke lov å trekke deg i lønn dersom du går fra ubetalt overtid. Dersom du kun er med en halv dag (blir kalt inn midt på dagen pga. akutt mangel på statister f.eks.), kan du i utgangspunktet få utbetalt et halvt honorar – men sørg for å få avtalt honoraret på forhånd. Om produksjonen ønsker å ha deg med en full dag, for så å sende deg hjem etter halve dagen da det ikke er mer behov for deg, skal du heller ikke trekkes i lønn. Hovedregelen er at den tiden dere avtaler, er den som gjelder – du setter av din tid, og det er opp til produksjonen hvor mye av denne tiden de faktisk benytter.