Julebordet over for denne gang…

Og det ble et ganske så hyggelig selskap! Vel, hvis man ser bort fra alt som ikke gikk etter planen. Det ble litt venting på de 4 siste som var forventet å komme, men som aldri dukket opp. Maten ble av den grunn forsinket, og forsinket kaffe og dessert (som jeg attpåtil ikke tålte – enda jeg hadde gitt klar beskjed om min ris-allergi) gjorde at underholdningen også ble veldig sen. Nærmere halvparten hadde gått innen da… Og quiz fikk vi ikke tid til – men, det ble litt sang og et godt humoristisk innslag!

Jeg har fått tilbakemelding om å bli flinkere til å gå rundt og snakke med folk – men når vi er nærmere 30 personer er dette ikke så enkelt. Mange var engasjert i gode samtaler rundt bordet, noe som ble satt pris på av de aller fleste. Poenget med julebordet var ikke å bli kjent med meg. Men å prate med hverandre, vi er jo kollegaer ?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<< r at du var med. Og konstruktive tilbakemeldinger er alltid velkommen. Her kan du gi tilbakemelding: Feedback-skjema<<<<<<<<<<<<<<<<<<< tt annerledes. Jeg kan allerede nå nevne noe:

  • Et langbord eller U-bord isteden for mange små. Gir rom for samtaler med flere.
  • Mer spontan underholdning uten artistpåmelding.
  • Forhåndsbetaling ved påmelding. Selv om uanmeldt frafall var bare 4 av 30, så hadde det vært et stort tap om jeg hadde måttet betale for disse. Derfor – ikke mer risiko (nå mener jeg de som uteble uten å ha gitt beskjed).
  • Har du innspill? Kontakt meg gjerne ?