Ditt valg er ditt

Om du bare kunne ha en regel å leve etter - er det denne.

Jeg husker min første dag på Solstadakademiet. Det var ett spesielt sitat som gjorde enormt inntrykk på meg. Det snudde hele mitt verdensbilde på hodet, og slaktet totalt alle mine tidligere teorier om livet:

“Det som kommer ut av deg, er ditt – og har ingenting med meg å gjøre.”

 
Dette har siden blitt mitt motto. Det året jeg har levd etter denne ene, viktige regelen, har jeg ikke bare fått større tro på meg selv, men også blitt bevisst ansvar. Jeg lar nå ingenting gå inn på meg, det preller rett av – til stor irritasjon for de som forsøker å laste over sine problemer på meg. Samtidig har jeg også blitt oppmerksom på hva jeg selv sier og uttrykker, for alt det jeg gjør, er bare mitt, og uttrykk for mine følelser og reaksjoner.

I 2012, da min karriere nådde toppen for første gang, ble jeg utsatt for hets, ryktespredning og svertekampanje. Bakgrunn: misforståelse i samtale med en person som så verden i et annet lys. Der og da forstod jeg ikke dette, ble lei meg og frustrert. Hvordan kunne mine intensjoner misforstås så radikalt? Om jeg bare visste det jeg nå vet. Dette hadde ingenting med meg å gjøre. Min feil var å ta imot det personen sa, gjøre det til mitt, og til slutt føle skyld i konflikten. Men i realiteten finnes det ingen skyldige eller uskyldige – kun forskjellige måter å se virkeligheten på. For vi handler alltid etter de for oss beste intensjoner – selv om handlingen i seg selv ikke er like god.

Misforstå meg rett – jeg er fortsatt coach, mentor og terapeut. Jeg har et sterkt ønske om å hjelpe. Om å høre på det du har å si, det som plager deg, og alt du måtte ønske å slippe ut i verden. Og noen ganger vil du la din frustrasjon og dårlige følelser gå utover meg. Men da har jeg gjort en god jobb. Fordi jeg er der nettopp for å forløse. Og uten min enkle leveregel ville ikke jeg vært den jeg nå har blitt.

Du har et valg – du velger hvordan du ser på verden rundt deg. Har du merket hvordan en bitter person kan ødelegge energien i et helt rom? Hvor smittsom og ekstremt sterk negativ energi er? Og hvor mye positiv energi faktisk må til for å snu stemningen? Vær den positive. Vær den som gjør den ytre virkeligheten bedre til noen som ikke har det så godt på innsiden.

Du kan velge å se verden i et negativt lys, og ditt ubevisste sinn vil lete etter negative ting. Alle jobber du gjør blir kjedelige, du får stadig noe å klage på, alt er feil med alle, til og med kroppen nekter å samarbeide… Men velger du å smile til verden, så blir de små, irriterende detaljene ubetydelige og nærmest usynlige i skyggen av alt som er godt. Jobben din blir gøy, menneskene gode og vennlige… Og plutselig innser du at det som en gang gjorde deg bitter, er bare en liten bagatell – som kunne vært gjort av hvem som helst, deg inkludert. Din ytre virkelighet speiler ditt indre univers – og det er kun det indre du kan gjøre noe med. Vi er alle mennesker.

Hva er ditt valg?