Spør du en gang for lite?

Det er da fort gjort å gå på en smell – noe min kollega fra Sunnmøre fikk erfare. Vedkommende stilte som statist hele 5 dager (!) for en kjent TV-serie, som viste seg å ikke betale honorar. En bitter erfaring rikere, men ikke nødvendigvis rikere økonomisk.

Spør heller en gang for mye!

Kjære kollegaer, jeg får aldri sagt det nok – nevnes ikke honorar i oppdragsbekreftelsen, så spør heller en gang for mye. Her er det mange fallgruver, og dessverre finnes det fremdeles selskap som utnytter oss som gratis arbeidskraft…

Gjør deg selv en tjeneste: spør, og si nei til ubetalte oppdrag – med mindre du ønsker å støtte studenter eller veldedighet, så klart.