Aktør

Statist- og småroller med og uten replikk

Jeg gjør fortsatt statisteri og småroller, faktisk ganske mye. Jobber du i et produksjonsselskap kan du leie meg inn til din produksjon ved å ta kontakt på epost eller telefon. Honorarene varierer avhengig av produksjon og budsjett, men har fastsatt følgende minstesatser:

Statist uten replikk: 

 • Inntil 4 timer dagtid (8-16): Kr 500, kveldstid (16-22): kr 750
 • Inntil 8 timer dagtid (8-16): kr 1000, kveldstid (16-22): kr 1500
 • Utover 8 timer tilkommer et tillegg på kr 200 / time
 • 50 % helgetillegg grunnet utgifter til barnepass (om barna ikke kan være med)
 • 50 % tillegg per medvirkende barn
 • 24 timers avbookingsfrist, ellers belastes fullt honorar

Smårolle med replikk: 

 • Inntil 4 timer dagtid: Kr 750, kveldstid: kr 1000
 • Inntil 8 timer dagtid: Kr 1500, kveldstid: Kr 2000
 • Utover 8 timer tilkommer et tillegg på kr 250 / time
 • 50 % helgetillegg grunnet utgifter til barnepass (om barna ikke kan være med)
 • 50 % tillegg per medvirkende barn, uavhengig av replikk / synlighet til barnet
 • 24 timers avbookingsfrist, ellers belastes fullt honorar

Skuespill / større rolle med replikk: Etter avtale.

Jeg jobber ikke i tidsrommet 22.00-08.00, og tidligste aksepterte oppmøtetid er kl. 08.00. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller, mot tillegg i honorar.

Faktura sendes etterskuddsvis etter utført oppdrag.